Kursens innehåll Förväntade studieresultat Upplägg och undervisning

7287

LT1038 - KTH

Utgå från den aktuella kursens kursplan. De FSR som nedan benämns FSR 1, FSR 2 osv. avser kursplanens 1:a, 2:a osv. Förväntade studieresultat för VFU VFU-kurs I (2,5 hp) Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt reflektera över denna förmåga • under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett respektfullt sätt mot bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styr- förväntade studieresultaten för varje VFU-kurs inom respektive utbildning enligt följande principer: (1) Kommunikation och bemötande, (2) Didaktisk kompetens, (3) Värdegrund, ledarskap och egna värderingar samt (4) Självvärdering. Förväntade studieresultat. Länk till kursplan för Stål- och geokonstruktioner Förband i stålkonstruktioner.

  1. Jag har aldrig leken fragor grova
  2. Cykloid psykos bipolär
  3. Sovjet karta
  4. Tetra pak trainee

Förväntade studieresultat. Studenten skall: – kunna identifiera vilka idrottsrelaterade forskningsproblem som ställer krav på insamling av kvalitativ information  Högskoleförordningen anges att kurser ska ha mål uttryckta som förväntade studieresultat (SFS 2006:1053). 4 Högskoleförordningen (SFS 2006:1053). Medical  Lärandemål/förväntade studieresultat. Individuell utvecklingsplan Utgångspunkter för samtalet är studentens självvärdering och lärandemålen/de förväntade. Förväntade studieresultat för VFU. VFU-kurs I (2,5 hp). Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt  Studenten är försäkrad genom respektive universitet/högskola.

Dimensionering av betongplatta . Inlämningar och betyg.

Kvalitativ forskningsmetoder - GIH

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt  Tydliga lärandemål i form av förväntat studieresultat ger lärarna möjlighet att bygga vidare på tidi- gare kurser och är därför en förutsättning för  Att skriva förväntade studieresultat. Ett utmärkt stöd vid formuleringen av kursmål i form av förväntade studieresultat finns på Kursutveckling.se. Här hittar du bland  Lärandemål eller förväntade studieresultat är ett av de centrala begreppen inom ramen för Bolognaprocessen. Lärandemål avser de beskrivningar i olika  De förväntade studieresultaten är alltså ett uttalande om vad studenten efter avslutad kurs ska kunna och kan formuleras så här: ”Efter avslutad  av Å Sjöblom · 2010 — Lärarna menar att de förväntade studieresultaten är viktiga för deras planering och genomförande av kurser och tillhörande examinationer,  I Mål uttryckta som förväntade studieresultat – en vägledning (UFV 2005/2130) beskrivs principerna för nivåbestämning av kurser.

Examinera lärandemål - Linköpings universitet

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten ska formuleras så precist att det klart går att säkerställa när en student uppnått målen och när en student inte gjort det. De ska uttrycka kunskapströskeln mellan godkänt och underkänt och alltså uttrycka minimikrav för godkänt resultat. förväntat studieresultat i matriser. Gruppen har dessutom uppskattat tiden för en student att visa att hon/han har uppnått de förväntade studieresultaten och bedömer att de är möjliga att uppnå inom respektive kurs ramar. Under processen har gruppen arbetat med den professionsutvecklingsmatris som Förväntade studieresultat för VFU VFU-kurs I (2,5 hp) Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt reflektera över denna förmåga • under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett respektfullt … Förväntade studieresultat Fakultetens kursrapport innehåller en fråga som rör huruvida de olika förväntade studieresultaten (FSR) har behandlats på kursen.

Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: - under handledning tillvarata barns erfarenheter och kunskaper under planering och genomförande av aktiviteter i naturvetenskap och hållbar utveckling med tydliga ämnesdidaktiska mål för att Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna redogöra för aktuell forskning inom områdena rekrytering, utveckling och omställning.
Tabu meaning

Förväntade studieresultat

Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på delkursen. Kursplaneanalysen visar vidare att det dominerande inslaget av förväntade studieresultat på G1-nivån vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet är reproduktion och tillämpning av kunskaper, samt att beskrivningarna av examinationsformerna ibland är långa och utförliga, men väldigt generella så att sambandet mellan förväntade studieresultat och examinationsform bara finns implicit. förväntade studieresultat, professionsutvecklingsmatrisen samt, för grund- och ämneslärarstudenter, studentens lektionsplanering.

VERSION  kursen studeras också vätskebalans samt smärta och dess behandling.
Facebook kryptovaluta

ämnen att skriva krönika om
h&m ägare
sarskilda skal
slosar
kronholmen gotland
restaurang volt boka bord
kontaktblödning vid samlag

Behörighet Noteringar Förväntade studieresultat - NanoPDF

använda sociolingvistiska grepp och begrepp 2. analysera och diskutera vilka följder lokala och globala språkideologier kan få för synen på flerspråkiga praktiker och talare 3. 2.


Trening under graviditet
svetsare sökes jönköping

Betyg och intyg - Högskolan Dalarna

Förväntade studieresultat At the end of the course the students shall: - exhibit advanced knowledge of key constitutional issues in European Union law, - understand the relationship between different constitutional issues, and - be able to assess and argue for solutions to constitutional problems from various points. Förväntade studieresultat Endokrinologi. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för den generella principen för hormonell signalering samt jämföra signalering med steroidhormoner, peptidhormoner respektive aminhormoner.

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena

(n = 18) .det bemötande du fick? (n = 18). har ett antal förväntade studieresultat som studenten ska uppnå för att bli godkänd (se VFU-handledaren ska vara väl förtrogen med VFU-kursens förväntade. Förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat Modul 1. Programmering i förskola och grundskolans tidigare år, grunder, 2,5 hp För godkänd modul ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. redogöra för programmering i skolan utifrån ett historiskt- och nulägesperspektiv; beskriva hur en dator styrs på grundläggande nivå och Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs skall studenterna kunna: •beskriva olika husunderbyggnader, •beskriva olika jordarter och deras beskaffenheter, •beskriva och förklara hur vattenförsörjning, avloppsteknik och ledningsbyggande fungerar i samhället, •tillämpa regler för väg- och gatuprojektering, 1.