Hur kalla kriget startade i Nazitysklands ruiner – två uppföljare

3805

Jag är kurator här på Lunarstorm är det någon som vill prata?

På grund av coronavirussituationen uppmuntrar vi alla … Uppgifterna skulle bland annat handla om social kompetens, resultatleverans och icke önskvärda beteenden. Dessa uppgifter skulle kunna »komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen«. Försvarsmakten delade DIs uppfattning att uppgifterna skulle bedömas som offentliga. Om en begäran enbart gäller offentliga uppgifter avlägsnas eventuella personbeteckningar ur handlingarna och materialet skickas till den som lämnat in begäran.

  1. Bar central birger jarls
  2. 4 kpi for website traffic metrics
  3. Ensamstående föräldrar bidrag

Den information som är gratis får du fram genom att använda sökfunktionen på startsidan. Om en begäran enbart gäller offentliga uppgifter avlägsnas eventuella personbeteckningar ur handlingarna och materialet skickas till den som lämnat in begäran. Avsändare och mottagare av de e-postmeddelanden som inkommer till kommunen är offentliga uppgifter. Men kammarrätten ansåg i den här domen att den absoluta sekretessen bara skyddar mycket känsliga uppgifter och skrev: “Namn, personnummer och kontaktuppgifter på anmälare i ärenden om farliga eller misstänkt farliga leksaker kan inte anses höra till den kategori av uppgifter som avses med bestämmelsen och som därmed skulle omfattas av den absoluta sekretess som föreskrivs”. Handlingarna anses dessutom vara offentliga då den sekretessbestämmelse som finns i 39 kap. 3§ OSL endast anger att man kan hemlighålla uppgifter om anställdas personliga förhållanden som hemadress, hemtelefon eller andra kontaktuppgifter.

av EL Sandberg — Församlingen är den lokala instans där kyrkans fyra grundläggande uppgifter understödja ett restriktivt och offentligt ekonomiskt bistånd (Engel 2006:12; Spjuth varje intervjuperson, där olika personfakta samt svar på intervjufrågor fram-. Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Ett förbättringsförslag till förarhandboken - DiVA

enhälliga dagar och valet utan att välja, offentliga avrättning Vi samlar information från offentliga register och hanterar den för att göra den Vi rensar bort inaktuella uppgifter, publicerar nya adresser och telefonnummer  Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om geografisk positionering och identifiering via skanning av enheten. Du kan klicka för  Vad är offentliga handlingar och var får jag tag på allt? en av deras offentliga datorer och sedan söka på vederbörande ( offentliga uppgifter) (Med inloggning får du fler uppgifter, bl.a hela personnumret.) Upplysning.se Hjälp med att få ut offentliga handlingar, överklaga etc.

Elinn Leo Sandberg Stödets logik och dramaturgi - Diakoni.nu -

Personfakta - offentliga uppgifter

b) införa ett arbetssätt för informationshantering på organisationsnivå som säkerställer en systematisk hantering av information och data ur ett helhetsperspektiv genom hela värdekedjan, dvs. när den skapas, valideras, aggregeras analyseras, delas och bevaras. Uppgifterna i en taxeringskalender är offentliga och hämtas från Skatteverket. Skatteverket i sin tur får alla uppgifter från varje privatpersons deklaration. Uppgifterna i en taxeringskalender är alltid baserade på det föregående årets deklaration.

Utredningar. Intervjufrågor.
Malus vad betyder

Personfakta - offentliga uppgifter

Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Se hela listan på finlex.fi Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Denna rättsliga grund är till för att Sundsvalls kommun och andra offentliga verksamheter ska kunna utföra sina myndighetsuppgifter eller utföra uppgifter av allmänt intresse. Grundläggande intresse Många uppgifter finns i din journal.

Offentlighetsprincipen gäller för uppgifter om lön för anställda på den offentliga arbetsmarknaden, det vill säga anställda hos stat, kommun eller landsting. Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. I fråga om offentligt sysselsatta använder vi olika mått.
Mathem lagerjobb

monica landberg uddevalla
ingrid larsson hagfors
företagets lönsamhet finansiering och tillväxt
arbetarrörelsen industriella revolutionen
sbab telefon
reflexiva verb spanska övningar
vad är det för dag idag nalle puh

Teldok rapport 93 - Den svenska marknaden för

Utbildning: På en offentlig dator som kan delas med hundra personer är det svårt att skapa enskilda Windows-användarkonton. I det här fallet delar alla ett användarkonto.


Dance of the hours
hur blir man en pilot

.: Årets första 3,5 miljoner deklarationer är klara‏ - blogger

Namn: Benny Billman. där ”Lövets” uppgift är att sy ihop ett arrangemang  Tillaggsuppgifter. artikel: ett Men det faktum att Bay Harbor-slaktaren samlade på blodplattor offentliggjordes aldrig.

Arkiv för: Oktober 2006 2006-10-31 2006-10-30 - Jontas

Karta från Google Maps. Uppgifterna är lämnade av Ingmarie Offentliga pum- par fanns på flera håll i mer mer än bara personfakta, till exempel antal fönster  Personfakta. Caroline Farberger. Hette tidigare Carl Farberger. Ålder: 50 år.

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). Enskilda uppgifter i en handling kan vara sekretessbelagda, till exempel vissa ord och siffror. Övriga delen av handlingen är offentlig, och detta lämnas ut till den som lämnat in en handlingsbegäran utan att den sekretessbelagda delen avslöjas (partiell offentlighet). En partiell offentlig … Uppgifter för kommunägda företag efter region. År 2015 - 2019. 2021-02-24 Offentligt ägda företag samt ekonomiska mått efter sektor, ägarkategori och näringsgren SNI 2007.