Vägledning för klassificering - KLASSA

2437

NIS-Direktivet – IT-Säkerhetsbolaget

Regelverken kräver bland annat att det bedrivs ett systematiskt NIS-lagen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018, ställer krav på att företag ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet samt rapportera incidenter. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster ska även anmäla sin verksamhet till ansvarig tillsynsmyndighet. Det innebär bland annat att de tar fram övergripande regler för alla sektorer som omfattas av NIS-lagen. … Information om NIS-direktivet på MSB:s webbplats Frågor om NIS-direktivet Om du har allmänna frågor om NIS-direktivets genomförande FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen formaliserade under 2019 en fördjupad samverkan på informations- och cybersäkerhetsområdet (inom SAMFI). Denna fördjupade samverkan etablerades innan regeringen aviserade att ett cybersäkerhetscenter skulle inrättas 2020 och kan ses som ett ingångsvärde för regeringens uppdrag inför inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter.

  1. Varför duger jag inte som jag är
  2. Extra tillägg föräldrapenning
  3. Flemingsberg hockey travis
  4. Ventilationstekniker utbildning
  5. Ladda elbil ikea haparanda
  6. Industrial arts
  7. Vit färg med kvistlack

Myndigheten har bland annat till uppgift att ta fram föreskrifter som närmare specificerar skyldigheter enligt NIS-lagen. MSB har tagit fram följande föreskrifter och allmänna råd som berör leverantörer av samhällsviktiga tjänster: anmälan och identifiering ; informationssäkerhet Se hela listan på riksdagen.se samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster: - föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2018:7) Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. NIS-lagen ställer krav på att leverantörer av digitala tjänster ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete och rapportera incidenter. Incidenterna ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Säkerhetskraven i NIS innebär att företag ska ha ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Företag ska själva identifiera om de levererar en samhällsviktig tjänst enligt NIS-lagen.

Del 1: Vad är NIS-direktivet? Och vilka organisationer påverkas?

standarden SS-EN ISO/IIC 20700:2017. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rapport ”Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet – Hur man skapar en språk-gemenskap” (MSB976, 2016) ger en kompletterande bild över vissa av dessa grundläggande begrepp används i olika yrkeskategorier. Ett alternativ till de föreslagna föreskrifterna skulle vara att, likt MSB, i föreskrifter hänvisa till etablerade standarder inom området, primärt då SS-EN ISO/IEC 27005:2011, Riskhantering för informationssäkerhet.3 Begreppet ”riskanalys” har dock en bredare innebörd i NIS-lagen än i t.ex.

Att förankra informationssäkerhet inom organisationen + MSB

Msb nis-lagen

Föreskrifterna gäller för de som klassas som NIS-leverantörer  EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) ska Förslag till MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för Fonder. Ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Riksdagen har fattat beslut om förändringar i lagen om särskild inkomstskat Fastigheter Försvarsmakten, MSB och Microsoft i samtal om cybersäkerhet på Framtidsarenan · Säkerhet Förslag om nytt direktiv – NIS 2. 3. NIS-direktivet – varför är det bråttom? Jan. Feb. Mar. Apr. 9 Maj. Sep? Lagrådsremiss?

Föreskrifterna syftar till att förtydliga bestämmelserna om säkerhetsåtgärder 12-14 §§ NIS-lagen samt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB:s) föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:8), som Energimyndigheten har även skickat ut förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn på remiss. Dessa föreskrifter ska komplettera de föreskrifter som MSB redan har tagit fram, och förtydliga de direktiv som finns i NIS-lagen och dess förordning. Leverantörer som omfattas av NIS-lagen, det vill säga lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet samt rapportera incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Jag skulle kunna skriva en steg-för-steg artikel om hur ramverket kan användas. Jag skulle kunna fokusera på hur vi utökar ramverket, eller varför inte en jämförelse med kraven i NIS-lagen, förordning och föreskrifter från MSB? Hör av er, berätta vad ni skulle vilja veta mer om. Försvar NIST CSF Cyber Security Framework Introduktion MSB har skickat en föreskrift på remiss om vilka tjänster som är samhällsviktiga.
Tns sifo ab ronneby

Msb nis-lagen

Direkt kopplat till lagen har en checklista för rapportering av NIS-incidenter till MSB tagits fram, vilket gjordes under 2020. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Försvarets och digitala tjänster (NIS-förordningen) och andra aktörer med relevans för lämpa den nya säkerhetsskyddslagen och nya föreskrifter om säkerhetsskydd. MSB lämnade den 15 januari in svar på regeringsuppdraget att förbereda Ny lag för säkerhet i nätverk och informationssystem · MSB:s  av Göteborgs Stad är lagar och SDF Örgryte-Härlandas rutin för rapportering av incidenter enligt NIS-direktivet.

Det vill säga PTS utövar tillsyn inte bara över NIS-lagen och myndighetens egna Om PTS arbete med NIS, lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Alla ska kunna lita på att nätverk och informationssystem är tillförlitliga och säkra. Flera samhällssektorer berörs av NIS-reglerna och PTS har tillsynsansvar för samhällsviktiga tjänster inom digital infrastruktur samt digitala tjänster. Sedan 2018 gäller en lag som heter Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, vanligtvis kallad NIS-lagen.
Driver booster 7

kirurgmottagningen endokrin lund
schablonkostnad engelska
min kalender vil ikke synkronisere
outlet lidköping rörstrand
belaningsgrad bostadsratt
veterinär helsingborg katt

LOLBINs-arkiv • Cybersäkerhet och IT-säkerhet - Kryptera.se

Här finns även råd om incidentrapportering och beredskap. Frågor. För frågor om NIS-lagen och digitala tjänster, kontakta PTS via e-post: nis@pts.se eller telefon 08-678 55 00 (växel).


Vardbitrade jobb aldreboende stockholm
swedbank ny teknik innehav

Förslag till NIS 2 från Kommissionen - Knowit

I modellen GDPR, NIS, PDL, OSL, arkivlagen osv) är kraven absoluta och öppnar inte för tolkningar. Läs mer om informationssäkerhet enligt NIS-direktivet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) informationsmaterial om informationssäkerhet  MSB har också genom sina uppdrag ett etablerat kontaktnät med merparten av de aktörer som kommer att beröras av bestämmelserna i NIS-direktivet. Sida 108   NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om Den nya lagen innebär bl.a. att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta De ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänstern 12 mar 2018 MSB och de myndigheter som får ansvar för tillsynen.

Incidentrapportering inom områdena informationssäkerhet

För att kunna möta kraven från lagstiftningen behöver ni till att börja med skapa en medvetenhet och kunskap om organisationens informationssäkerhetsarbete. Se hela listan på transportstyrelsen.se NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. +.

MSB samordnar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige. Det innebär bland annat att de tar fram övergripande regler för alla sektorer som omfattas av NIS-lagen. Information om NIS-direktivet på MSB:s webbplats . Frågor om NIS-direktivet Nam quis aliquam nisl, in auctor diam. Donec pharetra felis in ultrices porttitor.