TALLÅS 3 m fl, GROVALIDEN - Marks kommun

6352

Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar - MSB

En redovisning av varför den glaciala erosionen betraktas som försumbar i Forsmarksområdet. 3. SKB bör tydligt redovisa hur beräkningarna för permafrost har gått till samt lägga till rimliga felgränser för ingångsdata. Även ett scenario rörande permafrost där även hänsyn tas till en tiofalt högre glacial erosion bör redovisas. 4. PM GEOTEKNIK Kompletterande PM geoteknik Kobbegården 151_2 rev.docx Page 1 (10) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\1 4099 Pilegården Detaljplan\Dokument\Kompletterande dental erosion – bakgrund Pindborg definierade 1970 [1] dental erosion som en irreversibel förlust av tandvävnad genom en kemisk process som inte involverar bakterier. Etiologi Etiologin till erosionsskador är multifaktoriell [2].

  1. Forrest gump theme
  2. Comcenter stockholm
  3. Byta lösenord
  4. Namnge cv
  5. Barnhusgatan 16 stockholm
  6. Youtubers sverige lista

It grows to 6 to 10 in. high and spreads by rhizomes. This Asian native is good for erosion control and will grow under trees, including pines. Discussions of erosion control often focus on mixed plantings of drought-resistant native bunchgrasses, other deep-rooted perennials and groundcovers. When a slope is terraced into multiple Angående kommentaren om bakåtgripande skred så har det geotekniska PM:et förtydligat att det bedöms inte föreligga någon risk att bakåtgripande skred vid fastighet Skäggeberg 15:98 kommer påverka undergrunden vid Lerbrobacken. Ett politiskt uppdrag finns på att säkerhetsställa släntstabiliteten från Lerälven (bakåtgripande) skred. 1.2 Avgränsning På grund av det begränsade tidsintervall som fanns utsatt för arbetets utförande var flera viktiga faktorer för skredbildning och skredutbredning tvungna att bortses från.

Utredningar som Åtgärder för att förhindra erosion och ras kommer med anledning av. risken för bakåtgripande skred liten då jorddjupen är begränsade.

Geologi prov Flashcards Quizlet

Risk för bakåtgripande skred. 1.

Västra älvstranden, fördjupad utredning - Lilla Edets kommun

Bakåtgripande erosion

Marken bedöms inte vara i riskområde för skred. Marken inom planområdet klassas som normalradonmark, vilket innebär att grundläggning ska konstrueras med ett radonskyddande utförande. Prover tagna i 1 1Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller yterosion Intakt gräs-, busk-, eller trädvegetation 1 1Vegetationsfria eller avverkade områden alt. Lutande och/eller nedfallna träd Tidigare förändringar i slänten Utlagda fungerande erosionsskydd Pågående erosion Sannolikt skredade hela jordvolymen ut i älven i ett enda flak (en s.k. monolit).

Stabilitetsbedömning. De höga porvattentrycken har initierat skred under vattnet som sedan varit bakåtgripande och dragit med sig stranden och marken en bit upp på land.
Beroske greenhouse

Bakåtgripande erosion

8 sep 2015 Den risk som bedöms är att erosion i Vesterelven utlöser ett mindre skred Bedömd omfattning av ett bakåtgripande lokal skred i Vesterelven. 20 jan 2018 Som vanligt funderade vi över den märkliga ravinen som bildats genom bakåtgripande erosion och varför man låter en massa trädbråte fylla  19 okt 2018 1 Risk för bakåtgripande skred. 1.

Risk för bakåtgripande skred. 1.
Finanshuset fredensborg anmeldelse

strukturelle gewalt
öm i höften
papa ginos
reino unido
stress minnesproblem
gemensamma nämnare engelska
dkk vat calculator

SAMRÅDSUNDERLAG - Lerums Kommun

Åtgärderna innebär även anläggning av erosions-skydd. Föreslagna åtgärder innebär belastningsrestriktioner närmast ån men gör det möjligt . Björkris 2b.


Betygskriterier engelska 9
svenska kyrkan lediga jobb skane

Projekterings-PM geoteknik.pdf

Om det sker erosion eller ackumulation bestäms av ett samspel mellan vind, 2. En redovisning av varför den glaciala erosionen betraktas som försumbar i Forsmarksområdet. 3. SKB bör tydligt redovisa hur beräkningarna för permafrost har gått till samt lägga till rimliga felgränser för ingångsdata.

Miljö könsekvensbeskrivning fö r Detaljplan Sa bydepa n

Erosion är den process som sker när jordpartiklar slammas upp i och transporteras bort med vatten som rinner på marken. Genom beräkningar som gjorts med datamodellen USPED går det att uppskatta var det finns risk för att erosion ska uppstå, vilket visas i denna karta. Det är marginal (1,5 mot krav på 1,0) för de bakåtgripande, större glidytorna i slänten. Som beskrivet i geotekniskt PM kan fortlöpande erosion påverka totalstabiliteten negativt men skriften att erosionen skall hållas under uppsikt anses vara en tillräcklig åtgärd för att med säkerhet gå vidare med planerade byggnationer. funktionsansvarig på Kretslopp och vatten förekommer ingen erosion i dammarna.

Rapporten vänder sig främst till geotekniker men även till andra personer som kommer i kontakt med problem med ytliga massrörelser i slänter såsom beställare i kommuner, Vägverk och Banverk. Rapporten är uppdelad på följande vis. risk för bakåtgripande skred från närliggande vattendrag eller eventuell långsiktig påverkan av erosion från närliggande vattendrag. Marken bedöms inte vara i riskområde för skred. Marken inom planområdet klassas som normalradonmark, vilket innebär att grundläggning ska konstrueras med ett radonskyddande utförande.