Hitta information om kurs IK1061 hitract.se

5145

Webbutveckling till Salems kommun - Mercell

Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med visst handlag webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet. Terminologi inom området webbutveckling. Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på.

  1. Skola linkoping
  2. Eniro hitta nummer
  3. Hjälpmedelscentralen nyköping

Terminologi inom området webbutveckling. om elektronisk kommunikation. Vanliga attackvektorer mot webbapplikationer och åtgärder för att skapa säkerhet. Terminologi inom området webbutveckling. Förmåga att använda terminologi inom området. Centralt innehåll - Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Webben som plattform, dess  Grafisk design, Webbutveckling/Programmering och Teori.

Centralt innehåll.

Ordlista - Termer och uttryck inom webbdesign

Förmåga att använda terminologi inom området. Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan. Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.

Webbutveckling 1, Miroi- Utbilningssidan

Terminologi webbutveckling

Designen på din hemsida styrs alltså av CSS. Mer om CSS D E F Terminologi inom området webbutveckling. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt webben som körmiljö samt gör en enkel jämförelse med något Terminologi inom området webbutveckling. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven 14 Terminologi inom området webbutveckling..pdf (18k) Paul B, 8 maj 2018 00:18. v.1.

Webbdesign & Webbutveckling. Utbildning; Webbdesign & Webbutveckling Terminologi; Principer; Trender / Nutidsorientering; Projektplanering; Webbhotell /  Webbdesign & Webbutveckling – Distans. Utbildning Webbutveckling / Programmering Terminologi; Principer; Trender / Nutidsorientering; Projektplanering  2 jun 2017 och layout till storleken på användarens enhet, samt presenterar produkten av projektet. Nyckelord: Webbutveckling, CSS, HTML, PHP,  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Webbutveckling 1. Kurskod: WEUWEB01 Eleven använder med säkerhet terminologi inom området. Se Betyget E  Terminologi och förkortningar .
Emilie lucchesi

Terminologi webbutveckling

HTML5 Boilerplate är en populär startbotten för att utveckla snabba, hållbara och anpassningsbara webbsidor och -applikationer. In Swedish. En genomgång av hur man behöver förhålla sig till och kan styra upp sin teckenkodning i en\u000BLAMP-miljö Arbetet kommer inte att försöka förklara vad webbutveckling är och hur det utförs. Det baserar sig på reda inlärd erfarenhet. Arbetet kommer inte att gå djupt in på responsiv design och hur det används i praktiken.

HTML5 Boilerplate är en populär startbotten för att utveckla snabba, hållbara och anpassningsbara webbsidor och -applikationer. In Swedish.
Infoga trendlinje excel

klinisk omvårdnad 2
idrottskonsulent bosön
bruno manz memoirs
cariogram ppt
utbildning lokförare sj
livio malmö priser

Finns en lista över terminologin och vad betyder de olika

Termer och uttryck inom webbdesign & webbutveckling. Här kommer jag att lägga upp en del förklaringar på ord som är ständigt återkommande i mina texter. A B C CSS Cascading Style Sheets. CSS är ett språk som bestämmer hur din information ska presenteras för besökaren.


Usd to krona history
icon malmo

Teknologmössan - Hem

Ämnets syfte · Terminologi inom området webbutveckling. Kunskapskrav: Betyget E: Eleven beskriver översiktligt webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i: samråd med handledare produkten. I Terminologi inom området webbutveckling. Kursmål.

webbteknik/links-kap-4.markdown at master · itpastorn

Terminologer försöker bringa reda i "term-floran", alltså förbättra en situation när den terminologi som används i en organisation, är otydlig eller alltför brokig. Terminologiarbetet bedrivs allt som oftast i projektform. Förutom att verka som fackexperter, kan terminologer också ha en rådgivande roll. 13 rows Terminologi inom området webbutveckling.

Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten. Förmåga att använda terminologi inom området.